Privacy, Tarieven & Vergoedingen

Intakegesprek/Oudergesprek                € 90,-
Integratieve Kindertherapie per sessie       € 90,-

  • Ik werk zelfstandig en onafhankelijk.
  • Het dossier van uw kind wordt met niemand gedeeld. Ik ben verplicht de gegevens van uw kind te beschermen volgens de privacy-regels van mijn beroepsvereniging.
  • Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met uw huisarts. Eventueel overleg over uw kind met uw huisarts, (of met de school, of met anderen), vindt alleen plaats nadat u mij daar  schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  • U beslist zelf of uw kind bij mij in therapie komt.
  • U heeft daarvoor geen verwijzing nodig van uw huisarts of van het CJG. (Centrum voor Jeugd en Gezin of de Gezinsteams).
  • U betaalt zelf voor de kindertherapie.
  • Uw zorgverzekering vergoedt vaak (een deel van) de kindertherapie, als u een aanvullende verzekering heeft. De vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en per verzekerd pakket.

Informeert u voor de zekerheid bij uw zorgverzekering.

U kunt dan  de volgende gegevens vermelden: