Privacy, Tarieven & Vergoedingen

Intakegesprek/Oudergesprek  :              90,-
Integratieve Kindertherapie per sessie       € 90,-

 • Ik werk zelfstandig en onafhankelijk.
 • Het dossier van uw kind wordt met niemand gedeeld. Ik ben verplicht de gegevens van uw kind te beschermen volgens de privacy-regels van mijn beroepsvereniging.
 • Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met uw huisarts. Eventueel overleg over uw kind met uw huisarts, (of met de school, of met anderen), vindt alleen plaats nadat u mij daar  schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • U beslist zelf of uw kind bij mij in therapie komt.
 • U heeft daarvoor geen verwijzing nodig van uw huisarts of van het CJG. (Centrum voor Jeugd en Gezin of de Gezinsteams).
 • U betaalt zelf voor de kindertherapie.
 • Uw zorgverzekering vergoedt vaak (een deel van) de kindertherapie, als u een aanvullende verzekering heeft. De vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en per verzekerd pakket.

Informeert u voor de zekerheid bij uw zorgverzekering.

U kunt dan  de volgende gegevens vermelden:

 • Ik ben integratief kindertherapeut
 • Mijn AGB-code zorgverlener Irene Huyts: 90037162
 • Mijn AGB-code praktijk: 90015808
 • Mijn beroepsvereniging is de VIT (Vereniging Integraal Therapeuten),
  registratienummer: VIT 219.07.A
 • de koepelvereniging is de RBCZ, licentiecode :200002R
 • Het KvK-nummer van mijn praktijk is: 27351678

Als professional in de zorg ben ik gebonden aan de volgende
wet- en regelgeving:
-AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
-Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Informatie over de procedure bij een klacht kunt u lezen op de website van mijn beroepsvereniging VIT (Vereniging Integraal Therapeuten)
-ik ben aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG , zie http://www.scag.nl  en val onder het tuchtrecht van de RBCZ, zie http://www.tcz.nu