Integratieve Kindertherapie

IntegratieveKindertherapie_image002

 

Integratieve Kindertherapie gaat er van uit dat alle kracht en alle oplossingen die een kind nodig heeft, al in het kind aanwezig zijn. Door het ontdekken van zijn eigen kracht en hulpbronnen leert het kind met zijn problemen om te gaan, nu en in de toekomst.

  • de ik-sterkte wordt vergroot, het kind krijgt meer zelfvertrouwen
  • het is therapie op maat, speciaal voor dit kind met dit probleem
  • het is kortdurend, positief, en oplossingsgericht
  • het is gericht op kinderen van 4 tot 16 jaar

Het integratief kindertherapeutisch onderzoek

Om te weten wat een kind nodig heeft onderzoek ik vanuit verschillende invalshoeken: heeft de klacht een medische achtergrond, hoeveel stress kan dit kind aan, hoe is de communicatie binnen het gezin, is er sprake van onverwerkte gebeurtenissen in het verleden, welk gedrag speelt een rol, hoe ziet het kind zichzelf? Ik onderzoek de interne structuur van het kind, (de binnenwereld), en ik kijk naar de manier waarop het kind omgaat met zijn klacht.

De integratief kindertherapeutische behandeling

In de therapie kies ik vervolgens uit verschillende interventies. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van metaforen en sprookjes, ontspanningstechnieken, creativiteit, imaginaire technieken en suggesties. Ook  mindfulness, cognitieve gedragstherapie  en EMDR kunnen worden ingezet. De therapie is speels en oplossingsgericht.

De therapie is kortdurend, gericht op het aanboren van de interne hulpbronnen van het kind en het vergroten van de ik-sterkte.

Werkwijze

U bent vrij in uw keuze voor mijn praktijk, u kunt uw kind zelf bij me aanmelden. U heeft geen verwijzing nodig.

Als u met mij contact opneemt stuur ik u een vragenlijst, die u ingevuld aan mij terugstuurt.

Bij het intakegesprek, waarbij uw kind niet aanwezig is, bespreken we uw ervaringen met uw kind. Na 5 sessies met uw kind nodig ik u weer  uit voor een gesprek. We bespreken wat de therapie heeft opgeleverd, en u krijgt adviezen over hoe u als ouder uw kind zo goed mogelijk kunt helpen.

De therapie zal, afhankelijk van de problematiek, 5 tot 10 sessies duren. Voor de meeste kinderen die in mijn praktijk komen worden 7 afspraken gemaakt: een intake-gesprek met de ouders, 5 afspraken voor uw kind, en een afsluitend oudergesprek.